• слайд 1
  • слайд 2
  • слайд 3
Васищівська селищна рада

Оголошення

Оголошення

про намір щодо передачі в оренду окремого індивідуально визначеного майна,

що належить територіальній громаді Васищівської селищної ради

Васищівська селищна рада у відповідності до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади Васищівської селищної ради, затвердженого рішенням ХІV сесія VII скликання Васищівської селищної ради від 03.02.2017 р., оголошує про намір передачі в оренду окремого індивідуально визначеного майна, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади Васищівської селищної ради, а саме:

 

№ 
з/п

 

Місце розташування
об’єкта оренди

 

Харак-теристика
об’єкта

 

Балансо-утримувач

 

Юридична адреса
та контактний телефон
балансо-утримувача

 

Вар-тість
об’єкта
оренди, грн.

 

Інші умови передачі в оренду комунального майна

 

Тер-мін
орен-ди

 

1

 

62495, сел.Васищеве, вул.Орешкова, 49

Бетонна площадка 14,0 кв. м

 

Васищівська селищна рада 

62495, сел.Васищеве, вул.Орешкова, 49

тел. 749-03-87

625,0

 

використовувати майно лише за цільовим призначенням

 

2 роки
10 місяців

 

 

Істотними умовами договору оренди комунального майна є:

об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації); —

термін, на який укладається договір оренди; —

орендна плата; —

відновлення орендованого майна та умови його повернення; —

виконання зобов’язань; —

забезпечення виконання зобов’язань — неустойка (штраф, пеня), тощо; —

порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди; —

відповідальність сторін; —

обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна; —

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення Васищівська селищна рада приймає заяви про оренду відповідного майна.

Для передачі в оренду комунального майна територіальної громади Васищівської селищної ради необхідно надати такі документи:

Заяву про намір укласти договір оренди, в якій вказується найменування заявника (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи), юридична та фактична адреса юридичної особи, місце реєстрації та фактичного проживання фізичної особи, контактний телефон, визначається майно, яке особа бажає одержати в оренду, а також мета його використання та бажаний термін оренди.

До заяви необхідно надати:

юридичними особами —копії установчих документів, копію документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, копії довідки органу Державного комітету статистики України про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців України, копію документа, що підтверджує право підпису особи, яка укладає договір, для неприбуткових організацій — завірені копії документів про внесення до реєстру неприбуткових організацій та установ, проект договору оренди *; —

фізичними особами —копії документа, що підтверджує їх державну реєстрацію як суб’єктів підприємницької діяльності та довідки органу Державної податкової адміністрації України про взяття на облік як платника податків (за наявності), копії паспорта, довідки про одержання ідентифікаційного коду, проект договору оренди *. —

У разі подання заяви, оформленої з порушеннями вищенаведених вимог, або ненадання чи надання в неповному обсязі документів, селищна рада в 10-денний термін з дня її реєстрації знімає заяву з розгляду, про що повідомляє заявника.

Орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади Васищівської селищної ради, затвердженої рішенням ХІV сесія VII скликання Васищівської селищної ради від 03.02.2017 р. з урахуванням цільового використання майна, що надається в оренду. Орендна плата за орендоване майно сплачується щомісяця. Розмір орендної плати за кожний місяць сплачується Орендарем самостійно до 15 числа поточного місяця.

* Додатково інформуємо, що рішенням ХІV сесія VII скликання Васищівської селищної ради від 03.02.2017 р була затверджена типова форма договору оренди для передачі в оренду майна територіальної громади Васищівської селищної ради.

Заява та документи надаються до Васищівської селищної ради за адресою: сел. Васищеве, вул.. Орешкова, 49, кімната №7.

Додаткову інформацію можете отримати: кімната №7, тел.: 749-03-87. Стосовно огляду майна необхідно звертатися безпосередньо до Васищівської селищної ради.

Кінцевий строк надання документів — 26.04.2017 р. до 17.00 год.

 


 

З Генеральним планом населеного пункту смт. Васищеве можна ознайомитись в Васищівській селищній раді за адресою: 62495 смт. Васищеве, Харківського району, Харківської області, вул. Орєшкова № 49.