• слайд 1
  • слайд 2
  • слайд 3
Васищівська селищна рада

Регламент ради

Затверджено
рішенням І сесії VІІ скликання
Васищівської селищної ради від
06 листопада 2015 року


Р Е Г Л А М Е Н Т
Васищівської селищної ради VІІ скликання

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

    Стаття 1. Правові засади діяльності Васищівської селищної ради.
    1.1. Васищівська селищна рада (далі – рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Васищівську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.
    1.2. Порядок діяльності ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади державної регуляторн7гої політики у сфері господарської діяльності", "Про запобігання корупції", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних", іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
    1.3. Регламент Васищівської селищної ради (далі – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання Васищівського селищного 8голови, секретаря Васищівської селищної ради, заступників Васищівського селищного голови, скликання чергової та позачергової сесій ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.
    1.4. Регламент затверджується не пізніше, як на другій сесіях Ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймаються рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.
    1.5. До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.
    1.6. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.
    1.7. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

Завантажити регламент